Bij het functioneel ontwerp delen we alle content in en houden we rekening met de functionaliteit en de interactie. Waar moet welke informatie en hoe wordt dit weergegeven. De structuur is bepalend voor het functioneel ontwerp. Het doel is om een logische, schematische weergave van het product te maken. De gebruiksvriendelijkheid en het hoofddoel van de site is hierin de leidraad. Ook wordt er in het functioneel ontwerp duidelijk waar en hoe de actie moet plaatsvinden. Met de conversiegerichte werkwijze zorgen we voor een succesvolle site voor de opdrachtgever.