Een onderdeel dat eigenlijk geen uitleg nodig heeft en in elke strategie een must have is. Antwoorden op de vragen of er afnemers zijn voor je dienst of product en met welke aanpassingen je deze doelgroep aanzienlijk kan vergroten horen thuis in deze analyse. Een kijkje in de keuken, om zo je product of campagne optimaal te laten aansluiten bij de doelgroep.